วิธีรับประกาศนียบัตร

สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อขยายขนาดภาพได้ครับ

ขั้นตอนที่1 
เริ่มทำแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งจะอยู่ลำดับสุดท้ายของบทเรียน

ขั้นตอนที่2
เริ่มทำแบบทดสอบ

ขั้นตอนที่3
ทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ แล้วคลิกที่ "FINISH QUIZ" 

 

ขั้นตอนที่4 คลิกที่ "OK"

 

ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะแสดงผลการสอบ หลังจากนั้นคลิกที่ "x" มุมขวาบนเพื่อกลับสู่หน้าข้อมูลคอร์ส

 

ขั้นตอนที่ 6
ระบบจะปรากฏ "ปุ่ม" สำหรับรับใบ Certificate ให้คลิกที่  "FINISH COURSE"

 

ขั้นตอนที่ 7
คลิกที่ OKเพื่อยืนยัน

 

ขั้นตอนที่ 8
ระบบจะแสดงใบ Certificate ของหลักสูตร ท่านสามารถ Download เก็บไว้ได้ที่ "JPG" ด้านล่างของใบ Certificate