“เรือรบ” นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

“เรือรบ”
นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO Learning Hub Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสาร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

1.     Executive Communication Skill

2.     The New Leadership Skill

3.     Facilitation Skill

 

ประวัติการศึกษา

 • ศึกษาศาสตร์ของไดอะล็อก จาก อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย และศึกษางานด้านไดอะล็อกของ David Bohm และ Professor William Isaacs สถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Management หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
 • ปริญญาตรี Electrical Engineering โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์

 • ผู้พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กร
 • ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ธุรกิจฝึกอบรมพัฒนาคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 • นักเขียน นามปากกา “เรือรบ” ผลงานหนังสือด้านจิตวิทยาพัฒนาตนเองจำนวน 6 เล่ม

บางส่วนขององค์กรที่ให้ความไว้วางใจ

 1. Ministry of Foreign Affairs
 2. Bank of Thailand
 3. AIS
 4. KBTG
 5. SCG
 6. PTT DIGITAL
 7. Tesco
 8. Ikea
 9. Ogilvy & Mather
 10. P&G
 11. Adecco
 12. Central Group
 13. Isuzu
 14. Unilever
 15. Siam Piwat
 16. Bangkok Airways