โค้ชทินี- อนัณทินี จิตจรุงพร

โค้ชทินี- อนัณทินี จิตจรุงพร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการการตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในองค์กรข้ามชาติ (Unilever, Pepsi, Diageo) และที่ปรึกษาด้านการบริหารภาพลักษณ์จาก London Image Institute 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

Perfect Presentation

Brand & Marketing Management

ประวัติการศึกษา

 • Image Consultant Certificate Advanced Image Management, London Image Institute, UK
 • ปริญญาโท MBA, Washington DC, USA
 • ปริญญาตรี BBA (International Program) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์สอน

อาจารย์พิเศษที่คณะบริหารธุรกิจภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA International Program, Thammasat Business School)

 • วิชา Integrated Marketing Communication
 • วิชา Marketing Information System

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทสยามไวน์เนอรี่ สปาย ไวน์คูลเลอร์ (SPY Wine Cooler) ไวน์นำเข้า 35 ยี่ห้อ และ European Red Bull
 • ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูแลการตลาดให้กับทุกคณะ ทุกระดับชั้น
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Mars Thailand Inc. ดูแลอาหาร และของขบเคี้ยวสุนัขทั้งหมด ยี่ห้อ Pedigree, Cesar
 • ผู้จัดการการตลาดภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ PepsiCo International ดูแล Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew, Sting Energy Drink
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Diageo Moet Hennessy Thailand ดูแล Johnnie Walker Red Label, Smirnoff Vodka, Baileys, Gordon’s gin
 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Unilever Thai Holdings ดูแล Aviance, Lux Super Rich